Vizyon

MUNA, 2018 yılında, teknolojideki gelişmelerin belirgin bir şekilde hızlandığı, global olarak hızla dijitalleşen dünyada, hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü dijital dönüşümü öncelikleri arasında değerlendirmektedir.

Teknolojik gelişmelerin daha iyi takibi amacıyla 2018 yılında CTO – Chief Technology Officer atamasıyla özellikle havacılık teknolojileri alanında bir birikim ve altyapı oluşturulmasının adımı atılmıştır. Havacılık teknolojilerini stratejik bir alan olarak gören MUNA, bu alanda yapacağı yatırımlar ile Türkiye’nin en güçlü olduğu 3 temel sektör olan inşaat, turizm ve havacılığın tümünde iddialı bir oyuncu konumuna gelmeyi hedeflemektedir.

Dijital dönüşümü hedefleri arasına koyan MUNA A.Ş. 2018 yılında tüm web ve bağlantılı hizmetlerin altyapılarını güncelleme kararı almıştır. Grup şirketlerini de kapsayan bu dönüşüm dahilinde hzimetlerin dijital dünyada daha geniş kitlelere sunulması ve tanıtımlarının dünya çapında online ortamlarda yapılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Misyon

MUNA, 46 yıllık tecrübesini yaratıcı insan gücüne ve teknolojiye yatırımlarla perçinleyerek Türkiye’nin 3 temel gücü olan inşaat, turizm ve havacılıkta karlı ve gelecek odaklı hizmetler sunmayı hedefleyen bir firmadır.

Strateji

Türkiye’nin 3 temel ve güçlü sektöründe varolmak
Dİjital dönüşümü bir şirket felsefesi haline getirmek
Güncel teknoloji takibiyle yeni iş fırsatları yaratmak