MUNA olarak 1972 yılından beri inşaat, turizm ve havacılık gibi ülkenin en temel sektörlerinde güçlü bir şekilde varız. Bugün inşaatta 46, turizmde 25. yılımızı doldururken onlarca kamu taahhüdünü tamamlamış ve oteller, spor tesisleri gibi önemli tesisleri tamamlamış olmakla birlikte 500.000’den fazla yerli ve yabancı turisti otellerimizde ağırlamış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ve biz biliyoruz ki çalışanlarımız, misafirlerimiz, iş ortaklarımız ve toplumumuz ile bir bütünün parçalarıyız. Dolayısıyla MUNA olarak sadece başarıyla bitirilmiş projeler veya finansal göstergelere bakılarak gerçekten kurumsal bir şirketin başarısının ölçülebileceğine inanmıyoruz. Biz, ülkemize, toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bilinciyle gerçek başarının ancak sürdürülebilir bir model ile geleceğe dönük topluma ve çevreye değer katan uygulamalarla sağlanabileceğine inanıyoruz.

Biz yenilenen yapımızda bu anlayış ile önemli adımlar attık. Çalıştığımız tüm sektörlerde sürdürülebilirlik raporlarımızı hazırlayarak bu alanda ilerleme için gerekli değerlendirme çalışmalarına öncelik verdik. Çevreyle ilgili ayak izimizi en aza indirmek amacıyla su, enerji, atık yönetimi gibi temel konuları içeren bir çevre politikası oluşturduk.

Tüm turizm işletmelerimizde enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını öngören ve “Yeşil Yıldız” ile simgelenen “Çevreye Duyarlı Tesis” sertifikasyonu için çalışmalar yapılmış olup Papillon Zeugma’da bu işlemler 2018 itibariyle tamamlanmıştır.

Yeşil Yıldız (Green Star) Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır?

• Su tasarrufu,
• Enerji verimliliğinin arttırılması,
• Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi,
• İşletmenin çevreye duyarlı olarak planlanması,
• Turistik tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler, ekolojik mimari,
• Çevreye duyarlılık konusunda eğitimler.

Tüm tesislerimizde operasyonlar sebebiyle kullanılan suyu azaltmak, daha verimli atık yönetimi ve atık değerlendirme yapmak, enerji tüketimini izleme ve gün ışığının verimli kullanımı gibi enerji tasarrufu sağlayan önlemleri almak, çevre dostu ürünler kullanarak ve kullanımını teşvik ederek bu alandaki ayak izimizi azaltmak gibi önlemler devreye alınmıştır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi